Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
  • Sie haben einen Filter gesetzt: - Tenże,

Orte:

Personen/Institutionen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Objekttypen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Ihre Recherche - Sie suchen:

Personen/Institutionen:
Gefundene Objekte: 7
Alternative Titel:
Stanisław Wyspiański : Charakterystyki literackie pisarzów polskich XVI. w. / Antoni Mazanowski. - Złoczów : nakładem Zuckerkandla
Stanisław Wyspiański: "Szkice krytyczne" / Jan Sten. - Lwów, 1906
Konstrukcya teatru Wyspiańskiego : "Krytyka", 1906 / Ortwin Ostap
Notatki i Uwagi : I. St. Wyspiańskiego "Lelewel" / Stanisław Lack. - Kraków, 1906
O malarskich dziełach Stanisława Wyspiańskiego / Tenże
Rozbiór dramatów Wyspiańskiego / Tenże
"Wesele" Stanisława Wyspiańnskiego / K. Missona. - Kołomyja, 1904
"Wyzwolenie" / Tenże. - Kołomyja, 1905
Idea przewodnia w dramatach Wyspiańskiego: "Wesele", "Wyzwolenie", "Akropolis" / Tadeusz Jaworski
"Hamlet" Wyspiańskiego / Stanisław Brzozowski
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1904-1906
Alternative Titel:
Szkoła lewartowska : Z dziejów szkolnictwa aryańskiego w Polsce / Tenże. - Lwów, 1910
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1910
Alternative Titel:
Szkice literackie / Tenże. - Jasło : Nakład własny, 1927
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1927
Alternative Titel:
Geniusz tragiczny : W przeddzień setnej rocznicy urodzin J. Słowackiego / Tenże : druk Koziańskiego, 1908
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1908
Alternative Titel:
Mickiewicz w Kownie / Tenże. - Warszawa, 1911
Mickiewicz w świetle nieznanych pism / Maryan Szyjkowski. - Warszawa, 1910
Mickiewicz w świetle nieznanych pism : Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego / Manfred Kridl. - Warszawa, 1910
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1910-1911
Alternative Titel:
Pamiętniki : Wydanie krytyczne, zupełne / Tenże; opracował Jan Czubek. - Lwów : Wydawnictwo Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1914
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1914-1924
Alternative Titel:
Nieznane rarissimum Sienkiewiczowskie / Aleksander Birkenmajer. - Bydgoszcz, 1932
Sienkiewicz a Śląsk / Józef Birkenmajer. - Cieszyn, 1935
Z korespondencji Henryka Sienkiewicza / Ferdynand Bostel. - Lwów, 1934
Z ech Sienkiewiczowskich we Włoszech / Mieczysław Brahmer. - Kraków, 1934
Hernyk Sienkiewicz : Szkic literacki / Ignacy Chrzanowski. - Lwów : Zakład nar. im. Ossolińskich, 1933
Poszukiwania Sienkiewiczowskie / Marjan Józef Chudek, 1935
O Henryku Sienkiewiczu / Kazimierz Czachowski. - Lwów : Państwowe Wydawnictwo książek szkolnych, 1933
Jakiego Sienkiewicza znamy / Wiktor Doda, 1935
Ogniem i mieczem a rzeczywistość historyczna / Olgierd Górka. - Warszawa, 1934
Dziejowa rzeczywistość a racja stanu Polski na południowym Wschodzie / Tenże. - Warszawa : Libraria Nova, 1934
Ze studjów nad "Trylogją" Sienkiewicza / Adam Gruchalski. - Lwów, 1930
La fortune de "Quo vadis" de Sienkiewicz en France / Marja Kosko. - Paris : Honoré Champion, 1935
Wokoło teatru, moje wspomnienia / Lucyna Kotarbińska. - Warszawa : F. Hoesick, 1930
O Radziejowicach i ich gościach niektórych (Ze wspomnień o Sienkiewiczu) / Edward Krasiński. - Warszawa, 1934
Kult Sienkiewicza w Czechosłowacji / Václav Kredba. - Lwów, 1930
Sienkiewicz a walterskotości rosyjscy / Juljan Krzyżanowski, 1932
W podziemiach czy na powierzchni? / Antoni Kwieciński. - Warszawa, 1934
Czy Skrzetuski był Kozakiem? / Zygmunt Lasocki. - Kraków : Nakł. autora, 1935
Nieznany bohater z pod Zbaraża / Tenże. - Kraków : Nakł. autora, 1934
O Tatarach dra Górki / Tenże. - Kraków : Nakł. autora, 1934
"Ogniem i mieczem" w świetle rewelacyj dra Górki. - Kraków : Nakł. autora, 1934
Wczoraj : Gawęda z niedawnej przeszłości / Anna Leo. - Warszawa : F. Hoesick, 1929
Kraków przed 30 laty / Marjan Kazimierz Morawski. - Warszawa, 1932
Sui rapporti fra Sienkiewicz e le fonti storiche (Due saggi critici) / Nelly Nucci. - Roma, 1930
Wspomnienia berlińskie / Karol Rose. - Warszawa, 1932
Sienkiewicz w piśmiennictwie łużyckiem / Witold Taszycki. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1931
Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651) / Władysław Tomkiewicz. - Warszawa, 1933
O. Marjan Morawski T.J. (1845-1901) / Józef Tuszowski. - Kraków : Wydawn. Księży Jezuitów, 1932
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1929-1935