Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
  • Ihre zuvor definierten Suchfilter wurden zurückgesetzt. Sie haben einen Filter gesetzt: - Sinko, Tadeusz (* 1877 † 1966)

Orte:

Personen/Institutionen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Objekttypen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Ihre Recherche - Sie suchen:

Personen/Institutionen:
Gefundene Objekte: 20
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1910
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Personen/Institutionen:
Zeit/Zeitraum:
1912
Alternative Titel:
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 3. Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski; z wstępem i komentarzem Tadeusza Sinki. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1920
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 15. Wybór pism w przekładzie polskim / Mikołaj Kopernik; wydał Ludwik Antoni Birkenmajer. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1920
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 40. Pisma proza i wierszem / Mikołaj Rej; wybrał i objaśnił Aleksander Brückner. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1921
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 70. Kazania Sejmowe / Piotr Skarga; opracował Stanisław Kot. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1925
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 82. Sonet polski : Wybór tekstów / wstępem zaopatrzył Władysław Folkierski. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1925
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 100. Pieśni i wybór innych wierszy / Jan Kochanowski; opracował Tadeusz Sinko. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1927
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1920-1927
Alternative Titel:
Rytmy oraz anonimowe pieśni i listy miłosne z XVI w. / Mikołaj Sęp Szarzyński; opracował Tadeusz Sinko. - Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1928
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Personen/Institutionen:
Zeit/Zeitraum:
1912
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1909
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1904
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1909
Alternative Titel:
J. Kochanowski: L'homme : Le Penseur / J. Langlade. - Paris : Société d'édition Les Belles lettres, 1932
J. Kochanowski : Chants, traduits / J. Langlade. - Paris : Société d'édition "Les Belles lettres", 1932
Styl J. Kochanowskiego / W. Weintraub. - Kraków, 1932
Sumienie artystyczne Kochanowskiego / T. Sinko. - Kraków, 1931
Oryginalność Kochanowskiego / G. Maver
Kochanowski vu par un Francais / J. Langlade
Les élégies de Kochanowski considéréés comme source biographique / J. Langlade
J. Kochanowski i włoskie cinquecento / M. Hartleb
Sonety Broccarda i Treny Kochanowskiego / R. Pollak
Świat biblijny w twórczości Kochanowskiego / W. Fallek
Kochanowski wobec zagadnien politycznych swej epoki / S. Bodniak
Kochanowski wobec Reformacji / T. Grabowski
Wpływ Kochanowskiego na późniejszych poetów polskich / W. Hahn
J. Kochanowski w sądach Romantyków / St. Pigoń
Kochanowski w literaturze czeskiej / J. Horák. - Kraków, 1931
Pisma zbiorowe / J. Kochanowski, Wyd. Al. Brückner. - Warszawa, 1924
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1924-1932
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1912