Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
  • Ihre zuvor definierten Suchfilter wurden zurückgesetzt. Sie haben einen Filter gesetzt: - Kot, Stanisław (1885 - 1975)

Orte:

Personen/Institutionen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Objekttypen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Ihre Recherche - Sie suchen:

Personen/Institutionen:
Gefundene Objekte: 9
Alternative Titel:
Szkoła lewartowska : Z dziejów szkolnictwa aryańskiego w Polsce / Tenże. - Lwów, 1910
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1910
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1912
Alternative Titel:
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 3. Odprawa posłów greckich / Jan Kochanowski; z wstępem i komentarzem Tadeusza Sinki. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1920
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 15. Wybór pism w przekładzie polskim / Mikołaj Kopernik; wydał Ludwik Antoni Birkenmajer. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1920
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 40. Pisma proza i wierszem / Mikołaj Rej; wybrał i objaśnił Aleksander Brückner. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1921
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 70. Kazania Sejmowe / Piotr Skarga; opracował Stanisław Kot. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1925
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 82. Sonet polski : Wybór tekstów / wstępem zaopatrzył Władysław Folkierski. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1925
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" : Nr. 100. Pieśni i wybór innych wierszy / Jan Kochanowski; opracował Tadeusz Sinko. - Kraków : Bibljoteka narodowa, 1927
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1920-1927
Alternative Titel:
Apologeticus to jest obrona konfederacji / ogł. E. Bursche. - Kraków, 1932
O urzędzie miecza używającem / Szymon Budny; ogł. Stanisław Kot. - Warszawa, 1932
Reformacja / Aleksander Brückner. - Kraków, 1932
Wyznaniowe oblicze protestantyzmu polskiego i jego podstawy społeczne / M. Wajsblum. - Kraków, 1931
Zagadnienia etyczne w polskiej literaturze arjańskiej XVI w. / K. Górski. - 1930
Ideologia polityczna i społeczna braci polskich zwanych arjanami / Stanisław Kot. - Warszawa, 1932
Hieronim z Moskorzowa Moskorzowski / Tadeusz Pasierbiński. - Kraków, 1931
Na marginesie referatu ks. prof. dr. J. Umińskiego "Korespondencja Hozjusza z lat 1558 - 1579" / A. Kossowski, 1931
Opinje o cnotach, świątobliwościach i zasługach St. Hozjusza / J. Umiński. - Lwów, 1932
Die Gewissensfreiheit der Hörigen nach der Warschauer Konföderation vom 28. Januar 1573 / Karl Völker, 1932
Polnische und litauische Studenten in Königsberg / T. Wotschke, 1931; 1931
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1930
Alternative Titel:
Samuel Przypkowski na tle prądów religijnych XVI w. / Ludwik Chmaj. - Kraków : Polska Akademja Umiejętności, 1927
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1926-1927
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1937