Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
  • Sie haben einen Filter gesetzt: - Kallenbach, Józef Henryk (1861 - 1929)

Orte:

Personen/Institutionen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Objekttypen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Ihre Recherche - Sie suchen:

Gefundene Objekte: 28
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1908
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Personen/Institutionen:
Zeit/Zeitraum:
1916
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1929
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Personen/Institutionen:
Zeit/Zeitraum:
1929
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1912
Alternative Titel:
Do Joachima Lelewela / Adam Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, 1928
Pani Twardowska / Adam Mickiewicz; wydał Józef Kallenbach. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Z nieznanych rękopisów Adama Mickiewicza / Adam Lewak. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Ze studjów nad "Panem Tadeuszem" : Trzy notatki / Stanisław Pigoń. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Autograf "Zdań i uwag" A. Mickiewicza / Stanisław Pigoń. - Wilno, 1928
[Artykuły w czasopismach]
Poezje / Adam Mickiewicz; wydanie przygotował Stanisław Pigoń. - Lwów : Nakł. Gubrynowicza i syna, 1929
Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza : Badania literackie / Henryk Schipper. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1926
Dziady Wileńskie / Adam Mickiewicz, opracował Henryk Schipper. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", [n.d.]
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1926-1928
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1908
Alternative Titel:
Nieznane listy Juliusza Słowackiego / podał Józef Kallenbach. - Biblioteka warszawska, 1902
Słowacki i Ujejski / Méyet Leopold. - Gazeta lwowska. - nr. 288-90.1901
Słowacki o Anhellim / Méyet Leopold. - Gazeta lwowska. - nr. 119-122.1902
Przegląd pism pośmiertnych J. Słowackiego / Jan Wilkosz. - Kraków, 1902
Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899 / Wiktor Hahn. - Lwów, 1901
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1901-1902