Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
  • Sie haben einen Filter gesetzt: - Górski, Konrad Józef August (1895 - 1990)

Orte:

Personen/Institutionen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Objekttypen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Ihre Recherche - Sie suchen:

Gefundene Objekte: 8
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1936
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1925-1926
Alternative Titel:
Do Joachima Lelewela / Adam Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, 1928
Pani Twardowska / Adam Mickiewicz; wydał Józef Kallenbach. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Z nieznanych rękopisów Adama Mickiewicza / Adam Lewak. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Ze studjów nad "Panem Tadeuszem" : Trzy notatki / Stanisław Pigoń. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Autograf "Zdań i uwag" A. Mickiewicza / Stanisław Pigoń. - Wilno, 1928
[Artykuły w czasopismach]
Poezje / Adam Mickiewicz; wydanie przygotował Stanisław Pigoń. - Lwów : Nakł. Gubrynowicza i syna, 1929
Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza : Badania literackie / Henryk Schipper. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1926
Dziady Wileńskie / Adam Mickiewicz, opracował Henryk Schipper. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", [n.d.]
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1926-1928
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1929
Alternative Titel:
Reformacja w Polsce, r. 1928, z.20
Grzegorz Paweł z Brzezin : Monografja z dziejów literatury arjańskiej / Konrad Górski. - Kraków, 1929
Bracia polscy 1560-1570 / Żanna Kormanowa. - Warszawa : Nakładem Tow. Nauk. Warszawskiego, 1929
Arjanie polscy w Lublinie a sprawa Jana Kokota, mieszczanina lubelskiego / Aleksander Kossowski. - Lublin, 1929
Problemy Melanchtonowe / Kazimierz Kolbuszewski. - Warszawa, 1928
O polemice kardynała Hozjusza z reformatorem Janem Łaskim / Kazimierz Cichowski, 1928
Ks. Stanisław Sokołowski a kościół wschodni / Kazimierz Cichowski. - Lwów, 1929
Dzieje gimnazjum toruńskiego (1568-1772) / Stanisław Tync. - Toruń, 1928
Die Kirchenpolitik Sigismund Augusts von Polen / Karol Völker. - Innsbruck, 1929
Die beiden Erzpriester Maletius / Hermann Gollub. - Królewiec, 1929
Polnische Studenten in Altdorf (Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven 1928) / Teodor Wotschke
Polnische Studenten in Frankfurt (Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven 1929) / Teodor Wotschke
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1928-1929