Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
Gefundene Objekte: 1
Alternative Titel:
Do Joachima Lelewela / Adam Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, 1928
Pani Twardowska / Adam Mickiewicz; wydał Józef Kallenbach. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Z nieznanych rękopisów Adama Mickiewicza / Adam Lewak. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Ze studjów nad "Panem Tadeuszem" : Trzy notatki / Stanisław Pigoń. - Kraków : Tow. Miłośników Książki, 1928
Autograf "Zdań i uwag" A. Mickiewicza / Stanisław Pigoń. - Wilno, 1928
[Artykuły w czasopismach]
Poezje / Adam Mickiewicz; wydanie przygotował Stanisław Pigoń. - Lwów : Nakł. Gubrynowicza i syna, 1929
Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza : Badania literackie / Henryk Schipper. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1926
Dziady Wileńskie / Adam Mickiewicz, opracował Henryk Schipper. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", [n.d.]
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1926-1928