Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
 • Sie haben einen Filter gesetzt: - Michelsen, Konrad

Orte:

Personen/Institutionen:

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Objekttypen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Ihre Recherche - Sie suchen:

Personen/Institutionen:
Gefundene Objekte: 17
Alternative Titel:
Sørensen, Rasmus :: Hvad er Religions-Frihed? : og hvad er det for en Religions-Frihed under Navn af Sognebaands Løsning, som Grundtvig og Lindberg stride for? : og hvad er det, Hr. Mau, Hr. Lindberg og Hr. Rønne have havt at indvende imod mig? - Slagelse, 1838
Tidende for forhandlingerne ved provindsialstaenderne for Sjellands, Fyens og Lollands-Falsters stifter samt for Faeroeerne ; Bd. 1-2. - Kjøbenhavn ; Roeskilde : trykt og forlagt af Bianco Luno, 1838-1839
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Personen/Institutionen:
Zeit/Zeitraum:
1845
Alternative Titel:
Kalkar, Chr. H. :: Nogle smaa Afhandlinger om kirkelige Anliggender. - Odense : Milo, 1839
Birchedahl, Vilhelm :: Om Stænderforhandlingerne i Roeskilde angaaende Sognebaandets Løsning. - Kopenhagen : Wahl, 1839
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1845
Alternative Titel:
Grundtvig, N. F. S. :: Om Religions-Forfølgelse, en Stemme. - Kopenhagen : Wahl, 1842
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1845
Alternative Titel:
Clausen, Henrik Nikolai :: Catholicismens og protestantismens : kirkeforfatning, lære og ritus. - Kjøbenhavn : Seidelin, 1825
Juridisk tidsskrift ; Bände 1-36. - Kjøbenhavn : Seidel, 1820-1839
Giessing, Hans Jørgen :: Om den danske Geistligheds naervaerende Kirkelige og borgerlige Vilkaar og Forslag til Forandringer heri. - Nykjobing, 1838
Sørensen, Rasmus :: Rasmus Sørensens og Peder Larsen Skræppenborgs Reise i Jylland. - Odense, 1837
Grundtvig, N. F. S. :: Om Sogne-Baandets Løsning og Hr. Professor Clausen. - Kopenhagen : Wahl, 1834
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1845
Alternative Titel:
Bemärkninger i Anledning af Prof. Madvig's Lat. Sprogl. af dens Forfatter. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841 / [rezensiert von:] Conrad Michelsen
Hjort, Peder :: Om paedagogiske mangler og misgreb i Prof. Madvigs latinske sprogloere til skolebrug. - København : Host, 1842 / [rezensiert von:] Conrad Michelsen
Madvig, Johan Nicolai :: Bemerkungen über verschiedene Puncte des Systems der Lateinischen Sprachlehre und einige Einzelheiten derselben : als Beilage zu seiner Lateinischen Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg, 1843 / [rezensiert von:] Conrad Michelsen
Madvig, Johann Nicolaus :: Lateinische Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg und Sohn, 1844 / [rezensiert von:] Conrad Michelsen
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1845
Alternative Titel:
Philosophie der Grammatik
Kasuslehre der Lateinischen Sprache, vom kausallokalen Standpunkte aus / C. Michelsen
Objekttyp:
Zeitschriften/Allgemeines/Artikel
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Zeitschriften/Naturwissenschaften/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1843
Alternative Titel:
Philosophie der Grammatik
Kasuslehre der Lateinischen Sprache, vom kausallokalen Standpunkte aus / C. Michelsen
Objekttyp:
Zeitschriften/Allgemeines/Artikel
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Zeitschriften/Naturwissenschaften/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1843
Alternative Titel:
Philosophie der Grammatik
Kasuslehre der Lateinischen Sprache, vom kausallokalen Standpunkte aus / C. Michelsen
Objekttyp:
Zeitschriften/Allgemeines/Artikel
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Zeitschriften/Naturwissenschaften/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1843
Alternative Titel:
Philosophie der Grammatik
Kasuslehre der Lateinischen Sprache, vom kausallokalen Standpunkte aus / C. Michelsen
Objekttyp:
Zeitschriften/Allgemeines/Artikel
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Zeitschriften/Naturwissenschaften/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1843
Alternative Titel:
Offener Brief an die Prediger und den Probsten der Probstei Kiel über die Vier Wege im Introitus ihrer Petition um ein neues Gesangbuch. - Itzehoe : Schönfeldt, 1845
Udkast til et Tillæ til den evangelisk-christelige Psalmebog : (Foreløbig udgivet som Prøve). - Kiöbenhavn : Schultz, 1843
Mynster, J. P. :: Tillæg til den evangelisk-christelige Psalmebog. - Kopenhagen, 1845
Grundtvig, N. F. S. :: Kirke-Psalmer udgivne til Prøve af Kjøbenhavns geistlige Convents Psalme-Comitee. - Kbh. : Reitzel, 1845
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1846
Alternative Titel:
Psalmebog samlet, og bearbeidet af C. W. Meyer og U. S. Boesen, Udgivet af C. W. Meyer. - Haderslev, 1844
Aaben Skrivelse til hvem der vil læse den og navnlig til det Kjøbenhanske Præsteconvents Comitee til en ny Psalmebogs Udarbeidelse, fra 27 danske Præster. - Kjöbenhavn : Reitzel, 1845
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Personen/Institutionen:
Zeit/Zeitraum:
1846
Alternative Titel:
Timm, H. A. :: Sön- ag Festdagspsalmer. - Kjøbenhavn : Reitzel, 1839
Ingemann, Bernhard Severin :: Høimesse-psalmer til kirkeaarets helligdage. - 2. udg. - Kjøbenhavn : Reitzel, 1843
Timm, H. A. :: Aftensangs-Psalmer. - Kjøbenhavn : Reitzel, 1843
Boye, C. J. :: Julegave for 1843 : Psalmer og Digte. - Kjøbenhavn : Reitzel, 1843
Boye, Casp. Johs. :: Aandelige Digte og Sange, ny Samling. - Kjøbenhavn : Reitzel, 1844
Timm, H. A. :: Huns-Psalmer. - Kjøbenhavn : Reitzel, 1845
Trojel, Frants Vilhelm :: To og tredive Psalmer. - Aalborg, 1845
Brandt, Carl Joakim; Helveg, Ludvig N. :: Den danske Psalmedigtning samlet og ordnet ; Bd. 1-2. - Kjøbenhavn : Reitzel, 1844
Kingo, Thomas; Fenger, P. A. :: Psalmer og aandelige Sange. - Kopenhagen : Wahl, 1827
Brorson, Hans Adolph :: Troens rare Klenodie med Svane-Sang : Psalmer og aandelige Sange. - Kjøbenhavn, 1842
Brorson, Hans Adolph :: Nogle Advents-Psalmer, tillige med et Tillæg til de forhen udgifne Jule-Psalmer, Gud til ære og Hans Kircke til opmuntring. - Tundern, 1733
Brorson, Hans Adolph :: Nogle Passions-Psalmer. - Tønder : Rotmer, 1735
Brorson, Hans Adolph :: Nogle Psalmer om Troens Grund, Gud til Ære og Hans Kircke til opmuntring. - Thundern, 1734
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1846
Alternative Titel:
Madvig, Johan Nicolai :: Latinsk Sproglaere til Skoleburg. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841
Bemärkninger i Anledning af Prof. Madvig's Lat. Sprogl. af dens Forfatter. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841
Hjort, Peder :: Om paedagogiske mangler og misgreb i Prof. Madvigs latinske sprogloere til skolebrug. - København : Host, 1842
Madvig, Johan Nicolai :: Bemerkungen über verschiedene Puncte des Systems der Lateinischen Sprachlehre und einige Einzelheiten derselben : als Beilage zu seiner Lateinischen Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg, 1843
Madvig, Johann Nicolaus :: Lateinische Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg und Sohn, 1844
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1845
Alternative Titel:
Bemärkninger i Anledning af Prof. Madvig's Lat. Sprogl. af dens Forfatter. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841
Hjort, Peder :: Om paedagogiske mangler og misgreb i Prof. Madvigs latinske sprogloere til skolebrug. - København : Host, 1842
Madvig, Johan Nicolai :: Bemerkungen über verschiedene Puncte des Systems der Lateinischen Sprachlehre und einige Einzelheiten derselben : als Beilage zu seiner Lateinischen Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg, 1843
Madvig, Johan Nicolai :: Latinsk Sproglaere til Skoleburg. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841
Madvig, Johann Nicolaus :: Lateinische Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg und Sohn, 1844
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1845
Alternative Titel:
Bemärkninger i Anledning af Prof. Madvig's Lat. Sprogl. af dens Forfatter. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841
Hjort, Peder :: Om paedagogiske mangler og misgreb i Prof. Madvigs latinske sprogloere til skolebrug. - København : Host, 1842
Madvig, Johan Nicolai :: Bemerkungen über verschiedene Puncte des Systems der Lateinischen Sprachlehre und einige Einzelheiten derselben : als Beilage zu seiner Lateinischen Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg, 1843
Madvig, Johan Nicolai :: Latinsk Sproglaere til Skoleburg. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841
Madvig, Johann Nicolaus :: Lateinische Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg und Sohn, 1844
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1845
Alternative Titel:
Bemärkninger i Anledning af Prof. Madvig's Lat. Sprogl. af dens Forfatter. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841
Hjort, Peder :: Om paedagogiske mangler og misgreb i Prof. Madvigs latinske sprogloere til skolebrug. - København : Host, 1842
Madvig, Johan Nicolai :: Bemerkungen über verschiedene Puncte des Systems der Lateinischen Sprachlehre und einige Einzelheiten derselben : als Beilage zu seiner Lateinischen Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg, 1843
Madvig, Johan Nicolai :: Latinsk Sproglaere til Skoleburg. - Kjobenhavn : Gyldendal, 1841
Madvig, Johann Nicolaus :: Lateinische Sprachlehre für Schulen. - Braunschweig : Vieweg und Sohn, 1844
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1845