Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
  • Sie haben einen Filter gesetzt: - Cywiński, Stanisław (1888 - 1941)

Orte:

Personen/Institutionen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Objekttypen:

Besitzende Institution/Datengeber:

Ihre Recherche - Sie suchen:

Gefundene Objekte: 7
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Personen/Institutionen:
Zeit/Zeitraum:
1930
Alternative Titel:
Norwid / Zygmunt Wasilewski. - Warszawa, 1935
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1935
Alternative Titel:
Z niedrukowanej korespondencji C. K. Norwida / Cyprjan Kamil Norwid; podał Bolesław Erzepki. - Poznań : Nakładem "Zdroju", 1921
Wybór poezyj / Cyprjan Kamil Norwid; opracował Stanisław Cywiński. - Kraków : Krak. Spółka Wydawn., 1924
Autoportret / Cyprjan Kamil Norwid, przypisami opatrzył Roman Zrębowicz. - Warszawa : Ignis, 1922
Czarne i białe kwiaty : Wydanie nowe poprawione i pomnożone / Cyprjan Kamil Norwid; przypisami opatrzył Roman Zrębowicz. - Warszawa; Kraków : J. Mortkowicz, 1922
Promethidion / Cyprjan Kamil Norwid; opracował Roman Zrębowicz. - Warszawa : Ignis, 1922
Promethidion : Rzecz w dwóch djalogach z epilogiem / Cyprjan Kamil Norwid. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", b.r.
Krakus-Wanda : dwa utwory dramatyczne / Cyprjan Kamil Norwid. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", b.r.
Kilka uwag o tragiźmie "Kleopatry" Norwida / Wanda Nowodworska. - Wilno, 1924
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1921-1924
Alternative Titel:
Norwid / Zygmunt Wasilewski. - Warszawa, 1935
O gwiaździsty diament Norwida / Stanisław Cywiński. - Wilno, 1935
Cyprian Norwid : portret ogólny / Zygmunt Falkowski. - Warszawa, 1933
L'Europe romantique : Trois destins tragiques: Słowacki, Krasinski, Norwid / Edouard Krakowski. - Paryż, 1931
Aspazja i Alcybiades : Z dziejów powieści warszawskiej / Zygmunt Wasilewski. - Warszawa, 1935
Cypriana Norwida "Antologia artystyczn"a / oprac. Z. Przesmycki. - 1939
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution/Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1930-1935